vrijdag

Man van de Bijbel op pad in Afghanistan

Onderstaand Volkskrant-artikel staat niet online, en daarom wel hier. Is het resultaat van stug doorzoeken naar het motief van de ontvoerde en vrijgelaten Nederlandse hulpverlener in Afghanistan, en zijn organsiatie, om volledig anoniem te willen blijven. Omdat het christenfundi's zijn, zo blijkt.


Foto copyright de Volkskrant

Van onze verslaggevers
Natalie Righton
Jeroen Trommelen

De Nederlandse hulpverlener die onlangs na zes weken ontvoering vrij kwam in Afghanistan, blijkt te komen uit een milieu van fundamentele christenen met een sterke zendingsdrang. Naaste familie en vrienden van de 33-jarige Peter Oosterhuis uit Almelo maken deel uit van de Amerikaanse kerk die zich Youth Storm noemt. De kerk presenteert zich als een militaristische stroming die oproept ‘dienaar van de revolutie’ te worden.

Sinds zijn vrijlating willen de hulpverlener en de organisatie waarvoor hij werkte, niets kwijt over de christelijke achtergrond van de activiteiten in Noord-Afghanistan. De fysiotherapeut werkte daar in een zogeheten ‘wonderencentrum’ voor gehandicapte kinderen.

Werkgever Streams ontkent een zendingsmissie van Oosterhuis, maar weigert informatie over de identiteit van de oprichters of inzage in de oprichtingsakte van de organisatie te geven. Ook over de achtergrond van de hulpverlener wil men niets kwijt. Over de reden voor de zwijgzaamheid wordt geheimzinnig gedaan. Volgens een woordvoerder van Streams Afghanistan, de werkgever van Oosterhuis, willen de geldschieters en oprichters van de organisatie anoniem blijven.

Het mengen van zendingswerk en humanitaire hulpverlening is verboden in Afghanistan. In het verleden zijn hulpverleners die Afghanen actief probeerden te bekeren tot het christendom in de gevangenis beland. Streams Afghanistan overweegt haar werkzaamheden in het land te hervatten, maar heeft daarover volgens haar woordvoerder nog geen beslissing genomen.

In Almelo is Oosterhuis afkomstig uit de plaatselijke Pinkstergemeente de Banier, die het als haar voornaamste opdracht ziet om ‘Gods onfeilbaar woord - de Bijbel’ te verspreiden. Zijn familie runt bovendien de Crossing Kerk; de Nederlandse tak van Youth Storm die haar leden oproept ‘actieve discipelen te worden die vanuit intimiteit met God discipelen kunnen reproduceren die het Koninkrijk van God op aarde zullen demonstreren’.

De kerk wordt geleid door het echtpaar Rick en Talitha Oosterhuis, die eerder dit jaar de omstreden gebedsgenezer Jan Zijlstra uitnodigden voor een genezingssessie in Almelo. Volgens de kerk zou via de prediker ‘God zieke mensen kunnen genezen’ en wonderen verrichten. Na kritiek uit gematigde hervormde kring in Almelo werd de bijeenkomst geweerd uit de PniĆ«lkerk.

De radicale Crossing Kerk vindt zijn inspiratie in Youth Storm, een beweging uit de VS die christenen wil mobiliseren om ‘te streven naar een heilig leven van waaruit het vuur van opwekking en transformatie wordt aangewakkerd’. De site van Youth Storm oogt radicaal: logo’s doen denken aan runentekens en de naam ‘Jeugdstorm’ doet denken aan die van de Nationale Jeugdstorm; een oud-NSB-organisatie.

De moederorganisatie van Youth Storm is Life Alliance, een andere streng christelijke stroming uit de VS. Bestuurder van de Nederlandse tak van beide clubs is Jeff Willemsen uit Almelo. Hij doceert onder meer over de islam aan de Azusa theologische hogeschool van de Pinkstergemeente.

Samen met de vrijgelaten Peter Oosterhuis organiseerde hij gebedsavonden in Almelo, waarin jongeren werden aangespoord ‘God beter te leren kennen’. De dienst werd gehouden in De Banier waarin ook de ouders en een broer van Peter actief zijn.

De Pinkstergemeente is divers, maar de zendingsdrang in de geloofsgemeenschap is sterk. Een behoudende stroming heeft een hekel aan de islam. Tv-evangelist Rod Parsley, een van de leiders van de Amerikaanse Pinksterbeweging, roept op tot een ‘oorlog tegen de islam’. Volgens hem een valse religie die streeft naar wereldheerschappij.

Na zijn vrijlating is Oosterhuis opgevangen in zijn vertrouwde kring van familie en naasten. Maar niemand van de familie noch Jeff Willemsen van Youth Storm wil ingaan op vragen. Telefoongesprekken worden afgekapt of afgedaan met ‘geen commentaar’. De enige woordvoerder van Streams, de Hilversumse zakenman en voormalig lijstduwer van de ChristenUnie Evert Kroon, ontkent dat Oosterhuis op enigerlei wijze verbonden is aan de Crossing Kerk, Life Alliance of Youth Storm. ‘Nee, nee, nee’, zegt hij. Maar daarna: ‘Ik weet eerlijk gezegd niet eens van welke kerkgemeenschap Peter lid is.’

Concrete aanwijzingen dat Oosterhuis zich in Afghanistan heeft bezig gehouden met bekeringsactiviteiten, zijn er niet. In de uithoek van Noord-Afghanistan waar hij werkte - provincie Takhar - is geen scherp toezicht gehouden op de activiteiten van zijn organisatie. Die staat volgens het Afghaanse ministerie van Economie niet bij hen geregistreerd, dus zouden ook geen controleurs zijn langs geweest. Volgens Evert Kroon staat de hulporganisatie wel geregistreerd in Afghanistan, maar hij kan niet zeggen bij welke instantie.