dinsdag

Knietje voor Knip

Ik ken er niet véél maar ze bestaan: journalisten die denken dat ze echt altijd immer volledig volmondig gelijk hebben, en al stoom gaan spuiten bij de voorzichtige suggestie dat dit misschien toch niet helemaal het geval is. Dan eisen ze excusus.Voorbeeld? Welnu: een dispuut bij de Raad voor de Journalistiek over de berichtgeving over de stort van chemisch afval door het bedrijf Trafigura in Ivoorkust, is afgelopen week verloren door NRC Handelsblad. De krant eiste rectificatie en excuses van dagblad Trouw, maar trekt die eis in omdat ze de zaak vrijwel zeker zou verliezen.
De ruzie tussen de kranten ontstond door een opmerkelijke uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in de Trafigura-zaak, afgelopen zomer. In het vonnis werd het grondstoffenbedrijf veroordeeld tot een boete van één miljoen euro wegens illegale export van afval met het schip Probo Koala naar Ivoorkust. Tegelijk deelde de rechtbank een ongebruikelijke sneer uit aan wetenschapsjournalist Karel Knip van NRC Handelsblad.
Die schreef, volgens het vonnis ‘met behulp van informatie van Trafigura’, nog tijdens de strafzaak artikelen waarin de relatieve onschuld van het afval werd beschreven en het bedrijf min of meer werd vrijgepleit.
Trouw noemde het opmerkelijk dat de rechtbank in een vonnis stilstaat bij de rol van de media in het proces en concludeerde dat NRC volgens de rechtbank onjuiste feiten had gepubliceerd.
In een bemiddelingsprocedure vroeg de Raad voor de Journalistiek bij de griffier van de rechtbank of Trouw die conclusie op basis van het gerechtelijk vonnis had mogen trekken. Daarop kwam een ondubbelzinnig ‘ja’ als antwoord.
‘Dat heeft onze positie zodanig verzwakt dat verder gaan met deze klachtenprocedure geen zin heeft’, erkent de NRC-redactie.